Med bron i sikte

År 2000 stod Öresundsbron klar...

Detta medförde ett ökat samarbete mellan företag i Öresundsregionen och även ökad försäljning och produktion i området. Öresundsregionen är ett område med många utvecklingsföretag, universitet och högskolor.
Med med bron i sikte insåg vi att behovet av tekniska översättningar också skulle öka.

2001 grundades Technical Translation.
HEM FÖRETAGET ÖVERSÄTTNING PRISER KONTAKT
UPLOAD