En översättning ska kännas som en originaltext.
Texten ska vara anpassad för den som den är riktad till, olika facktermer används inom olika tekniska områden. Översättning av tekniska texter kräver därför mycket goda språkkunskaper kombinerat med en bra tekniska/ naturvetenskapliga kunskaper.

Det är extra viktigt att terminologin bibehålls i tekniska texter
För det ändamålet använder vi oss av översättningsverktygen Trados, Dejàvu, Transit XV.
Verktygen hjälper översättaren att bibehålla den tekniska terminologin hela vägen genom texten, samtidigt som stilen på texten bibehålls.
HEM FÖRETAGET ÖVERSÄTTNING PRISER KONTAKT
UPLOAD