I normala fall baseras översättningens pris på antalet ord i dokumentet.

Ordpriset bestäms av textens svårighet och vilket språk som är källspråk. Andra faktorer som spelar in är textomfattning, digitalt format/papperskopia, leveranstid och ev. formatering av dokumentet.
HEM FÖRETAGET ÖVERSÄTTNING PRISER KONTAKT
UPLOAD